Poszukiwany pedagog do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

Wymagania: wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagogika, doświadczenie zawodowe; prowadzenie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z osobami o różnym rodzaju niepełnosprawności oraz na różnym poziomie funkcjonowania

Umowa na zastępstwo (do lutego 2017r.)

 

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl