Od siedmiu miesięcy Uczestniczki projektu Furtka do nowych możliwości ze ścieżki opieki nad osobami starszymi uczestniczą w codziennej pracy domu pomocy społecznej i hospicjum. Pielęgnują osoby z różnymi schorzeniami także i te ze schorzeniami oczu, niedowidzącymi, stopniowo tracącymi wzrok. Wspólne
z opiekunkami Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wizyty domowe
w środowisku w Sopocie pokazały trudności codziennego życia osób
z zaburzeniami widzenia.

W ostatnim tygodniu marca opiekunki miały możliwość uczestniczenia w spotkaniu z p. dr Anną Kobylańską – pedagogiem, od lat pracującym z osobami niedowidzącymi i niewidomymi. Podczas spotkania Uczestniczki miały możliwość spojrzeć na świat oczami osób chorujących na zaćmę, jaskrę, ze zmianami zwyrodnieniowymi plamki żółtej. Wspólnie z Prowadzącą spotkanie, Uczestniczki doświadczalnie poszukiwały prostych rozwiązań ułatwiających wykonywanie czynności dnia codziennego. Spotkanie było też przygotowaniem do planowanego na maj wyjazdu studyjnego do Ośrodka dla Niewidomych w Laskach k. Warszawy.

Serdecznie dziękujemy p. dr Annie Kobylańskiej za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Projekt Furtka do nowych możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.