W piątek dzieci na kolonii w Warzenku odwiedził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej – Pan Bogdan Borusewicz. Przywiózł ze sobą prezenty, które na pewno ucieszą wielu kolonistów. W turnusie uczestniczą zarówno dzieci z naszej archidiecezji jak dzieci polonijne z Białorusi. Wspólne wakacje są dla nich okazją do bliższego poznania polskiej kultury i języka.Uczestnicy nie mają żadnego problemu ze wzajemnym porozumieniem się. To kolejny dowód na znane powiedzenie „chcieć to móc”. Wiadomo też, że najlepsza nauka jest przez zabawę, a tej podczas kolonii nie brakuje. Dba o to sztab wolontariuszy – wychowawców i pomocników, z „ciocią” kierownik na czele.

Pobyt dzieci polonijnych z Białorusi jest możliwy dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych z Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku. Podarowany sprzęt sportowy na pewno przyda się i na tym i na następnym turnusie – dziękujemy.