W Domu Samotnej Matki Caritas rozpoczęły się różne prace adwentowe:

– matki, wolontariusze i siostry przygotowują figurki Dzieciątka Jezus, Świętej Rodziny, Matki Bożej i aniołków na kiermasz na rzecz DSMC,

– każdy odwiedzający nasz Dom ma możliwość włączenia się w dzieło miłosierdzia poprzez zakup świecy Caritas na stół wigilijny oraz zaangażowania się w „tutki miłosierdzia”, 

– pracownicy Domu ustawili w ogrodzie szopę – żłóbek już czeka na Bożego Syna.