Drodzy darczyńcy, mieszkańcy Archidiecezji Gdańskiej. Dobiega końca pierwszy etap wparcia, które podjęliśmy w ramach programu „Rodzina Rodzinie”. 

Dzięki Państwa hojności udało się objąć pomocą 720 bardzo konkretnych rodzin. Osoby te, przez okres 6 mc-y otrzymywały wsparcie finansowe. To Państwo: parafianie, osoby prywatne, wspólnoty, wolontariusze, księża, pracownicy firm przekazaliście środki w wysokości niemalże 2 500 000 zł. Za tak ogromna pomoc serdecznie dziękujemy.

Wojna w Syrii dokonała olbrzymiego spustoszenia. W Aleppo zniszczone są domy, szkoły szpitale, kościoły. Mieszkańcy mają problemy ze znalezieniem pracy a koszty: wody, jedzenia czy prądu są olbrzymie.  Ludzie mieszkający w Syrii jeszcze potrzebują naszego wsparcia. Dlatego też pojawiła się możliwość KONTYNUACJI programu „Rodzina Rodzinie”.  Do Caritas Archidiecezji Gdańskiej wpływają już pierwsze deklaracje kontynuacji, mamy ich ok 80.

Jeśli chcecie Państwo pozostać z nami i nadal wspierać rodziny z Allepo należy wypełnić deklarację, która znajduje się tutaj:

 1. Kontynuacja – deklaracja dla parafii

 2. Kontynuacja – deklaracja kapłańska/dziekańska

 3. Kontynuacja – deklaracja indywidualna/wspólnoty/zgromadzenia.

 

Nadal jest możliwość włączenia się do programu – wówczas należy wypełnić następujące formularze:

 1. Pierwsza deklaracja dla parafii, kapłańska/ dziekańska, indywidulana/wspólnoty/pracowników firmy 

 

Wypełnione dokumenty należy przesłać:

– saknem : biurogdansk@caritas.pl lub mszulc@caritas.pl

– lub pocztą: CAritas archdiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, Sopot. 

koniecznie wraz z oświadczeniami dot. danych osobowych.

Kontakt: Magdalena Koza, biurogdansk@caritas.pl; Marta Szulc, mszulc@caritas.pl, tel. 58 555 78 78 , 604 531 011

 

Dołączam również  podziękowania Biskup Aleppo Georges Abou Khazen

„Przede wszystkim chciałem podziękować naszym dobroczyńcom z Polski, wszystkim instytucjom kościelnym i także rządowi, bo polski rząd, jako jedyny pomaga na miejscu i ta pomoc dociera do potrzebujących. Doceniamy to bardzo i dziękujemy za to. Niech mi będzie wolno podziękować też organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Caritas i indywidualnym dobroczyńcom z całej Polski. To dla nas bardzo cenne, bo wasza pomoc pozwala przeżyć wielu syryjskim rodzinom. Większość Syryjczyków nie ma nic. Dziękujemy za pomoc żywnościową, którą rozprowadzamy wśród rodzin cierpiących głód. Wasza pomoc to przede wszystkim wsparcie medyczne, pomoc dla szpitali, lekarstwa.” Biskup Aleppo Georges Abou Khazen