W trakcie programu finansowanego przez Unię Europejską, trwającego12 miesięcy, każda z uczestniczek może skorzystać z bezpłatnych: kursów językowych, szkoleń komputerowych, przygotowania zawodowego w branży gastronomicznej, profesjonalnego utrzymania czystości lub usług opiekuńczych.

Ponadto organizatorzy programu zapewniają:

  • stypendium w trakcie praktyki, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  • bezpłatną opiekę nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi pod opieką uczestników,
  • wsparcie i doradztwo w podjęciu zatrudnienia.

Zgłoszenia prosimy kierować do Caritas Archidiecezji Gdańskiej (Biuro projektu Furtka)
pod nr tel. (0-58) 555 78 05 lub na adres e-mail: furtka@caritas.pl

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się we wtorek 10 czerwca 2008 o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Sopotu (sala nr 36) przy ul. Kościuszki 25/27