Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację nowego projektu skierowanego do kobiet długotrwale pozostających bez pracy zatytułowanego Furtka do nowych możliwości (POKL 6.1.1). Celem naszych działań, podobnie jak w przypadku zakończonego w marcu bieżącego roku projektu Na Fali, jest wsparcie uczestniczek w podjęciu zatrudnienia poprzez organizację cyklu warsztatów motywacyjnych, udział w szkoleniach językowych i komputerowych – a co najważniejsze – praktyczne i teoretyczne przygotowanie każdej z pań w jednej z czterech proponowanych ścieżek zawodowych – gastronomicznej, opiekunek dziecięcych, profesjonalnego utrzymania czystości lub opieki nad osobami starszymi.
Od początku czerwca prowadzona była rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie. Spośród ponad pięćdziesięciu kandydatek wybraliśmy ostatecznie grupę 24 osób, które przez najbliższy rok pod naszym okiem przygotowywać się będą do powrotu na rynek pracy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.