Wczoraj dnia 9 października odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego etapu działalnosci domu, który daje schronienie matkom, poczętym i już urodzonym dzieciom. Uroczystości rozpoczęły się modlitwą różańcową w kościele pw. Matki Bożej Brzemiennej prowadzoną przez JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódzia, ks. Janusza Stecia oraz podopieczne Domu Samotnej Matki. Po modlitwie nastąpiło odsłonięcie tablic informacyjnych i błogosławieństwo Metropolity Gdańskiego.

Przybyłych gości powitał ks. Janusz Steć Dyrektor CAG. Uroczystość zgromadziła zacnych gości: obecny był m.in. JE Ks Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, Matka Martyna Marta Hanusiak – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, Pani Hanna Zych-Cisoń Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Pani Ewa Kamińska Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska oraz Pani Barbara Kawińska Dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ. Została podpisana umowa pomiędzy Caritas Archidiecezji Gdańskeiej, a Zgormadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia dotycząca prowadzenia Domu Samotnej Matki Caritas w Gdańsku – Matemblewie. Uroczystość została uświecona piękną muzyką zespołu smyczkowego – to dla ducha, natomiast dla ciała pyszny poczęstunek…