Księdzu Proboszczowi Andrzejowi składamy życzenia imieninowe.

Dziękujemy za otwartość serca i dobroć oraz udzielone sakramenty chrztu dzieci.

Ogarniamy modlitwą, by Pan wspierał i udzielał łaski oraz błogosławił.