Oświadczenie dot. Festynu charytatywnego im. F. Cegielskiej – CAG nie wspólpracuje z organizatorem