No i przyszedł ten dzień – 29 lipca 2009 r. – ostatnie zajęcia w Klubie Wsparcia. Szkoda… Było nam razem naprawdę dobrze. Zanim jednak usiedliśmy przy kawie i torciku wysłuchaliśmy pogadanki przygotowanej przez naszego eksperta. Pani Jola Kuczorska – pielęgniarka pomagała rozwiązać problemy uczestników związane z higieną i zdrowiem. Zajęcia w Klubie Wsparcia zaowocowały nawiązaniem nowych przyjaźni ,czemu sprzyjała rodzinna atmosfera. Będzie nam brakowało tych środowych spotkań.

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego