Gdańska Caritas jest jednym z 5 partnerów realizujących projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregiony Metropolitalny i Nadwiślański.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2013 r.

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej odpowiada za 3 zadania:

– EDUKATORNIA – to zadanie polegające na edukowaniu otoczenia podmiotów ekonomii społecznej, by te mogły powstawać i z powodzeniem rozwijać swą działalność; dzięki pracy Edukatorów powstanie min. 8 Lokalnych Modeli Ekonomii Społecznej (tzw. LMES);

– SMES (Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej) – 3 edycje (po 1 w latach 2013-15) szkoly dl atych,którzy juz są liderami i chcą podnieść swe umiejętności, wiedzę i tyhc, którzy zamierzają takim liderem zostać; to 130 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów;

– KOŁA JAKOŚCIOWE – wewnętrzne spotkania kadry OWES, podczas których poruszane sa bieżące kwestie, ale i realizowane są szkolenia.

Więcej informacji o OWES: http://dobrarobota.org/

Zapraszamy!