Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy zawartej dnia 02 sierpnia 2018 roku z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018, Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła w swojej strukturze Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 
Ośrodek funkcjonuje pod adresem:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, ul. Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.

W Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu:
1. Osobisty w dniach:
poniedziałek- w godzinach 8.00 – 15.00
wtorek- w godzinach 8.00 – 15.00
środa- w godzinach 13.00 – 20.00
czwartek- w godzinach 8.00 – 15.00
piątek- w godzinach 8.00 – 15.00
sobota- w godzinach 11.00 – 15.00
2. Telefoniczny pod numerami telefonu: 58 555 78 78 oraz kom. 668 928 431 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w sobotę od 8.00 do 15.00.

 

Działalność Ośrodka obejmie:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
3) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
4) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji miejskiej publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w dokumentacji konkursowej;
7) pokrywanie kosztów bonów żywnościowych;
8) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
9) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.