Listopadowe zajęcia młodzi liderzy rozpoczęli od nauki dobrej organizacji i planowania pracy. Na wejściu czekał na nich długi kij, jeszcze dłuższy sznur i chusty do zawiązania oczu… Co się działo dalej możecie zobaczyć na zdjęciach. Jak to na warsztatach uczestnicy zgłębiali temat od strony praktycznej – doświadczając na sobie co jest ważne we współpracy oraz planowaniu i organizowaniu działań. Po omówieniu ćwiczeń zasiedli do kolejnego zadania, którym było stworzenie plakatu ich grupy. Razem „wznieśli się na wyżyny”…

Projekt „Młodzi liderzy w akcji” realizowany jest we współpracy z Caritas Polska w ramach drugiej edycji Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2017-2018.