11 kwietnia seniorzy z Oliwy wybrali się na całodzienną wycieczkę w ramach rugiej inicjatywy oliwskiego zespołu (SKC + PZC) w ramacg programu RAZEM MAMY WIĘCEJ.

 

Jak było? zapraszam na stronę parafii  http://www.oliwa.cystersi.pl/parafiacaritas.php