Już o 6 rano dnia 15 czerwca wyruszył z Gdańska autokar z wolontariuszami Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Gdańskiej, by o godzinie 10 stawić się na placu św. Wojciecha w Gnieźnie. Tak rozpoczęli swój udział w Ogólnopolskim Zjeździe Szkolnych Kół Caritas wolontariusze z Gimnazjum nr 8 z Gdańska i z Gimnazjum z Łęgowa.

Zjazd odbywał się pod hasłem: Wierzę i uczę się kochać i wzięło w nim udział ok. 1600 wolontariuszy SKC z całej Polski w tym wolontariusze naszej archidiecezji.

W Gnieźnie zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą Św, a po południu odbył się marsz ewangelizacyjny z relikwiami świętych i transparentami ulicami Gniezna, który był manifestacją wiary i przywiązania do wartości chrześcijańskich. Wpisywał się on szczególnie w Rok Wiary, który przeżywa cały kościół powszechny. Później na placu św. Wojciecha był ogromny tort oraz odbył się koncert Arki Noego. Wieczorem były świadectwa młodych wolontariuszy oraz odbyło się nabożeństwo czerwcowe, a dzień zakończył się Apelem Jasnogórskim.

Nasi wolontariusze na nocleg udali się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, by następnego dnia zwiedzić Gniezno i uczestniczyć w Eucharystii. Jako że droga daleka wyruszyli po niej w stronę Łęgowa i Gdańska, gdzie bezpiecznie dojechali.