W poniedziałek 21 listopada w Centrali Caritas odbyło się spotkanie podczas, którego wolontariusze tj. osoby z prawem wykonywania zawodu oraz studenci kierunków medycznych zostali oficjalnie włączeni w działalność Przychodni im. dr. Oli.

Przychodnia im. dr. Oli ma na celu pomoc medyczną osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności, szczególnie osobom funkcjonującym poza systemem opieki zdrowotnej.

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusz Steć oraz dr. Aleksandra Modlińska- koordynator przychodni.

Podczas spotkania nastąpiło oficjalne podpisanie umów oraz wręczenie imiennych identyfikatorów.