W nawiązaniu do komunikatu Wojewody Pomorskiego i sytuacji zagrożenia epidemiologicznego poniżej przekazujemy zakres funkcjonowania placówek Caritas Archidiecezji Gdańskiej:

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy – zawieszenie zajęć w terminie do 10.04.2020 w:

 • Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gdyni
 • Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rumi
 • Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole
 • Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łapienie
 • Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzywym Kole

 

Placówki Wsparcia Dziennego (Świetlice) – zawieszenie zajęć w terminie do 10.04.2020 w:

 • Świetlicy Caritas im. błogosławionej Alicji Kotowskiej w Gdańsku
 • Świetlica „Słoneczne Wzgórze” w Gdańsku
 • Świetlica „Pod Kasztanem” w Gdańsku
 • Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku Młodzieżowa Placówka Wychowawcza w Sopocie
 • Ośrodki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży na terenie gminy Żukowo

 

Podmiot leczniczy – ograniczenia w terminie do 10.04.2020:

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, wprowadziliśmy ograniczenie do niezbędnego minimum, a w niektórych naszych placówkach należących do podmiotu leczniczego czasowe zawieszenie udzielanych świadczeń wykonywanych planowo w terminie od 16.03.2020 do 10.04.2020r.

Przerwa w udzielaniu świadczeń nastąpiła w Pracowniach Fizjoterapii w:

 • Gdańsku, ul. Fromborska 24, tel. 58 511 35 09, e-mail: centrumjp2@caritas.gda.pl
 • Gdyni, ul. Jęczmienna 8, tel. 58 667 81 83, e-mail: centrumpio@caritas.gda.pl
 • Trąbkach Wielkich, ul. Pasteura 1, tel. 58 305 45 22, e-mail: orewtrabki@caritas.gda.pl

Ograniczenie w udzielaniu świadczeń nastąpiło w:

Dostępna jest rejestracja telefoniczna oraz e-mailowa. Skierowania można dostarczyć do skrzynek umieszczonych przed wejściem do budynku. Szczegóły otrzymają Państwo kontaktując się z rejestracją.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich – zawieszenie zajęć w terminie do 10.04.2020:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
 • Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

 

Centrala Diecezjalna Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie:

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o naszych pracowników, wolontariuszy i podopiecznych informujemy, że od 18.03.2020r. Centrala Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest zamknięta dla interesantów. W razie pytań i pilnych spraw prosimy o kontakt mailowy: gdansk@caritas.gda.pl lub dzwoniąc na numer: 58 555 78 78 ( do godziny 14:00)

 

Projekty:

 • W związku z zawieszeniem przez Rząd funkcjonowania placówek oświatowych informujemy, iż zajęcia w projekcie „Boiskow@ sieć ludzi zaangażowanych” zostają odwołane na okres najbliższe dwóch tygodni.
  W związku z tym do dnia 29 marca nie odbędą się treningi piłkarskie oraz zajęcia z przeciwdziałania e-uzależnieniom.
  Mamy nadzieję, że od kwietnia wznowimy zajęcia i spotkamy się 25 .04.2020r. na festynie piłkarskim w pełnym zdrowiu, jednak zależy to od wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Zostają również zawieszone do odwołania wizyty wolontariuszy w placówkach Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
 • Wszystkie szkolenia i warsztaty realizowane w ramach projektu „Pomorska Akademia Wolontariatu” zostają odwołane.
 • W projekcie „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej” w większości praca odbywa się zdalnie z możliwością kontaktu telefonicznego i mailowego.

Kolejne komunikaty będziemy przekazywać na bieżąco.