Dziś, 17 czerwca, wspólnota Caritas Archidiecezji Gdańskiej zebrała się w Domu Hospicyjnym Caritas im. Józefa w Sopocie, by świętować odpust swojego patrona, którym jest św. Brat Albert. Przedstawiciele wszystkich placówek, wolontariusze, podopieczni oraz goście uczestniczyli w uroczystej mszy św., której przewodniczył ks. Kanonik Janusz Steć, Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej wraz z księżmi wicedyrektorami i kapłanami dekanatu Sopot. Oprawę muzyczną przygotowały siostry Brygidki.

Jednak nie była to jedyna okazja, która zgromadziła dziś w tym miejscu tak wiele osób. Dzisiejszy dzień zapisał się w historii ze względu na uroczyste otwarcie Okna Życia, które powstało w budynku Domu Hospicyjnego. Inicjatorką przedsięwzięcia była wiceprezydent Sopotu Pani Joanna Cichocka – Gula. Sopockie Okno Życia istnieje dzięki porozumieniu Władz Miasta z Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej Ks. Janusz Steć poprosił o poświęcenie i otwarcie Okna Życia ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia Metropolitę Gdańskiego, a do przecięcia wstęgi zaprosił obecnych na uroczystości: Prezydenta Miasta Sopotu Pana Jacka Karnowskiego, Wiceprezydent Sopotu Panią Joannę Cichocką – Gulę, członka Rady Hospicyjnej Pana Mirosława Skwarę oraz siostry zakonne, które opiekują się Oknami Życia już istniejącymi w Archidiecezji Gdańskiej: Siostry Kanoniczki Ducha Świętego w Matemblewie i Siostry Salezjanki z Rumi, a także pełniącego funkcję Dyrektora Domu Hospicyjnego Caritas – ks. Tomasza Kosewskiego.

Okno Życia jest miejscem, gdzie matka anonimowo może pozostawić noworodka, by zaopiekowali się nim inni.

Ostatnim punktem w dzisiejszym programie był piknik odpustowy. Skosztować na nim można było m.in. żurku, bigosu, słodkości oraz owoców. A na zakończenie każdy otrzymał symboliczny chlebek św. Brata Alberta.