Na poczatku tego tygodnia w Warzenku najbardziej doświadczeni wolontariusze Szkolnych Kół Caritas uczestniczyli w warsztatach III stopnia pn. „Widzę więcej – patrzę sercem…”. Podczas dwóch dni uczyli się odkrywać i rozpoznawać potrzeby drugiego człowieka, wczuwali się w sytuację osób potrzebujących – a to wszystko po to, żeby lepiej ich rozumieć i w konsewkewncji lepiej i skuteczniej pomagać.

W szkoleniu wzięli udział ucznioqie z trzech gdańskich szkół (Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 34 i XIX LO) oraz z Gimnazjumn nr 2 w Żukowie.