Caritas Archidiecezji Gdańskiej we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni współtworzyła spotkanie zarówno badaczy jak i praktyków, gdzie wspólnie staraliśmy się nazwać, ale i zrozumieć „Oblicza europejskiej biedy w XXI wieku”. Wychodząc od słów „ Człowiek nie może być nigdy środkiem do jakiegoś celu, lecz zawsze musi być celem samym w sobie” (I.Kant) poprzez analizowanie sytuacji Polski na tle Europy, przyglądając się zjawisku „dziedziczenia biedy” oraz poznając kierunki zmian w pomocy społecznej; uczestniczy spotkania pogłębili wiedzę dot. zjawiska zwanego biedą.  Wśród prelegentów, praktyków byli: ks. Janusz Steć – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, dr Małgorzata Niemkiewicz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Magdalena Marszałkowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Marcin Nowakowski – Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja” z Sopotu. Natomiast badaczy reprezentowali: dr Marek Rutka WSAiB a także dr Joanna Unterschutz również z WSAiB.