„… W spotkaniu z Nim mogą rzeczywiście doświadczyć, że kto wierzy, nigdy nie jest sam! Bóg bowiem w swoim Synu nie zostawia nas samych z naszymi niepokojami i cierpieniami, ale jest z nami, pomaga nam je znosić i pragnie uzdrowić do głębi nasze serce.”

Benedykt XVI Orędzie na Światowy Dzień Chorego 11.02.2012

 

 

11 lutego obchodziliśmy XX Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez bł. Jana Pawła II.

Seniorzy z Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II, wraz z wolontariuszami i pracownikami Centrum, uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia w Katedrze Oliwskiej.

Podczas Mszy Świętej, której towarzyszyła piękna oprawa muzyczna, wszystkim chorym udzielony został sakrament namaszczenia chorych.

Udział w tej szczególnej Eucharystii był dla nas wzruszającym i umacniającym przeżyciem, które jeszcze bardziej połączyło nas ze sobą.