Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

 

„…Wszystkim, którzy służą chorym i cierpiącym, życzę, by ożywiał ich duch Maryi, Matki Miłosierdzia. „Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga” (por. tamże, 24) i aby odzwierciedlała się ona w naszych sercach i w naszych gestach. Powierzajmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny lęki i utrapienia razem z radościami i pociechą. Do Niej zwracajmy się w modlitwie, aby kierowała na nas swoje miłosierne oczy, zwłaszcza w chwilach bólu i byśmy za Jej sprawą byli godni kontemplować dziś i na wieki Oblicze miłosierdzia, jej Syna Jezusa.”

Z Orędzia Papieża Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego 2016 r.

 

 

Jak każdego roku, 11 lutego br. uroczysta Msza Święta z okazji obchodów XXIV Światowego Dnia Chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, zgromadziła w Archikatedrze Oliwskiej licznych wiernych. Byli wśród nich przedstawiciele władz województwa, Pomorskiego Oddziału NFZ, pomorskiego ZUS, ośrodków pomocy społecznej, pomorskiego PFRON, prezesi i dyrektorzy pomorskich szpitali, domów seniora, hospicjów, członkowie Centrum Ochotników Cierpienia, a także podopieczni, pracownicy i wolontariusze Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Tegoroczna ceremonia połączona była z zakończeniem peregrynacji figury Matki Bożej z Lourdes, która przez cały rok odwiedzała kościoły Archidiecezji Gdańskiej, kaplice zakonne, szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej oraz placówki gdańskiej Caritas.

Niezwykle ważnym momentem podczas Eucharystii było poświęcenie sztandaru Caritas Archidiecezji Gdańskiej, którego dokonał ks. Arcybiskup.

Na zakończenie s. Samuela kierowniczka Domu Samotnej Matki w Matemblewie złożyła na ręce Metropolity podziękowania za wspieranie działań Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz życzenia z okazji zbliżającego się Jubileuszu 25-lecia Sakry Biskupiej i wręczyła niezwykły prezent – stągiew miłosierdzia wypełnioną życzeniami od pracowników gdańskiej Caritas.

Zwieńczeniem uroczystości było spotkanie wszystkich zgromadzonych w Refektarzu Pocysterskim przy małym poczęstunku.