W naszej placówce zorganizowaliśmy obchody Dnia Niepodległości w formie „Lekcji historii”. W uroczystości uczestniczyli wszyscy podopieczni oraz pracownicy placówki. Dzieci z grupy edukacyjnej przedstawili wiersze i krótkie opowiadanie dotyczące historii naszego kraju. Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną dotyczącą symbolów narodowych. Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn państowy.