Od sierpnia 2010 r. przyjęliśmy do naszej społeczności warsztatowej nowych uczestników: Joannę, Aleksandrę oraz Piotra. Spośród tych osób jedynie Piotr miał za sobą doświadczenia w pracy w naszym WTZ – w oczekiwaniu na miejsce pracował jako wolontariusz. Nowi uczestnicy dość szybko wdrożyli się w pracę warsztatu, współpraca układa się pomyślnie i mamy nadzieję że tak pozostanie.

Cieszymy się że Asia, Ola i Piotr są z nami i życzymy im aby z naszej współpracy wynieśli dla siebie jak najwięcej nowych umiejętności, przyjaźni oraz by nasza wspólna praca zaowocowała w przyszłości podjęciem przez nich pracy.