W Domu Ojca Gwidona w Matemblewie wielka radość – Łucja (najmłodsze dziecko) oraz Filip (prawie rok starszy) zostali ochrzczeni. Uroczystość odbyła się dn. 7 marca, w kaplicy zakonnej sióstr. Szafarzem sakramentu był ks. Zdzisław Hirsh.