Wyjątkowo, oficjalne przywitanie nowego roku szkolnego 2019/2020 w placówce OREW, poprzedziło wydarzenia odpustowe w trąbkowskiej parafii. 8.września 2019r. przedstawiciele naszego ośrodka wzięli udział w uroczystej mszy św, zorganizowanej z okazji Archidiecezjalno- Samorządowych Dożynek. Pracownicy brali czynny udział w plenerowej mszy, poprzez I czytanie oraz modlitwę powszechną. Następnego dnia, 9.września rozpoczęliśmy oficjalnie nowy rok szkolny. Wraz z rodzicami, podopiecznymi oraz pracownikami wspólną modlitwą na mszy świętej, mogliśmy cieszyć się z nowego okresu przed nami. Następnie udaliśmy się do placówki, na słodki poczęstunek. Gościliśmy Wicedyrektora Caritas ks. Piotra Brzozowskiego oraz proboszcza tutejszej parafii ks.Bolesława Antoniów. Przywitaliśmy dwoje nowych podopiecznych oraz nowych pracowników, którzy dołączą do kadry pedagogicznej placówki. Życzymy sobie, aby gen rok był pełen samych dobrych chwil! Przepełnieni radością i nadzieję, ruszamy w kolejne wyzwania…!

Tekst: Magdalena Jurkowska

Zdjęcia: Magdalena Michalak

FB; orew trabki wielkie