W ostatnią niedzielę Caritas Archidiecezji Gdańskiej obchodziła swoje patronalne święto w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego u Księży Zmartwychwstańców w Gdańsku Wrzeszczu. Uroczystej Sumie odpustowej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Msza Święta poprzedzona była prelekcją Pani Patrycji Osińskiej, w której przedstawiła działania, jakie Caritas Archidiecezji Gdańskiej podejmuje na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Przedstawiła również nowo powstałe Gminne Centrum Rehabilitacji Caritas im. Św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich, które to Centrum zostanie poświęcone 4 kwietnia przez Księdza Arcybiskupa.
W czasie sumy odpustowej w której licznie uczestniczyli wierni, a wśród nich wolontariusze i pracownicy Caritas, Ksiądz Arcybiskup skierował słowa podziękowania za poświęcenie jakie wkładają w swoją pracę na rzecz Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zachęcił nas również abyśmy idąc dalej za wskazaniem Sługi Bożego Jana Pawła II, każdego dnia zdobywali nową wyobraźnię miłosierdzia.
Bardzo wzruszającym momentem była procesja darów ofiarnych, niesionych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas z Łapina, opatrzona wzruszającym komentarzem.
Na koniec uroczystości otrzymaliśmy od Księdza Arcybiskupa błogosławieństwo na dalsze dni naszej pracy.