W niedziele dnia 30 listopada w kościele św Jana grupa młodzieży i liderów z Młodzieżowej Placówki Wychowawczej w Sopocie wraz z wychowawcami z placówki gdańskiej Pod Kasztanem oraz z Sopockiego MPW, instalowała wystawę w owej najbardziej klimatycznej Świątyni w Gdańsku Po zamocowaniu oświetlenia przystąpiliśmy do zamontowania prac autorów realizowanego projektu FIO współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Po zakończeniu wszelkich prac monterskich wszyscy byliśmy zachwyceni miejscem, klimatem i pięknem jakie płynie z fotografii zamontowanych w tym miejscu. A wszystko dzięki życzliwości dyrektora NADBAŁTYCKIEGO CENTRUM KULTURYPana Larrego Okej Ugwu który zgodził na nasz wernisaż.
Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wernisażu w dniu 2 grudnia 2008 r. w kościele św. Jana w Gdańsku.