W ramach modlitwy wieczornej matki i siostry DSMC spotkały się z Grzegorzem (nauczycielem WF-u) i Jackiem (stomatologiem), którzy rozpoczęli misję ewangelizacyjną prowadzoną przez Drogę Neokatechumenalną. Świadectwo życia, rozmowy o doświadczeniach trudnych i wspólna modlitwa były okazją spotkania Boga i przyjęcia Jego Miłosierdzia.