Nasze maluchy nie tylko bawią się w świetlicy, ale także uczą się. Pani Anetka czyta opowiadanie, a dzieciaki ilustrują je. Metoda ta wspomaga rozwój myślenia oraz zdolności do skupienia uwagi i zapamiętywania. Jednocześnie dzieciaki poszerzają  swoją wiedzę ogólnospołeczną oraz zasób słownictwa. Krasnale – tak trzymać!

Zdjecia: P. Skrzyńska