Odebraliśmy nagrody za udział w grze miejskiej organizowanej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. Dostaliśmy dużo miłych upominków za które serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że nasz udział został doceniony przez organizatorów.