Od połowy października ruszył kolejny etap przygotowania do ponownego startu na rynek pracy Uczestniczek projektu Furtka do nowych możliwości. W ramach Akademii Umiejętności, dla osób które pragną zdobyć umiejętność lub poprawić jakość obsługi komputera, przygotowano szkolenia komputerowe z zakresu obsługi programów WORD, EXCEL oraz przeglądarki internetowej.
Wykładowcy dokładają wszelkich starań, aby praca z komputerem stała się łatwiejsza, pokazują nowe możliwości wykorzystania znanych programów a także przybliżają zasady posługiwania się Internetem.

Szkolenia odbywają się w czterech grupach 5-6 osobowych, 2 razy w tygodniu dla każdej z grup. Łącznie do grudnia 2008 r. przeprowadzonych zostanie po 40 godzin zajęć.

Udział w szkoleniach ma za zadanie utwierdzić jego Uczestniczki o potrzebie ciągłego doskonalenia się, zdobywania nowych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a tym samym stworzenia nowych możliwości rozwoju zawodowego Furtianek.

Dziękujemy Uczestniczkom projektu za zaangażowanie i życzymy wytrwałości w zdobywaniu praktycznej umiejętności pracy z komputerem!