Caritas Archidiecezji Gdańskiej zatrudni specjalistę z zakresu działalności leczniczej na stanowisko Kierownika Podmiotu Leczniczego.

Czekamy na osoby, która będąc specjalistą w dziedzinie lecznictwa mają również potrzebę pracy z drugim człowiekiem na rzecz potrzebujących.

Czekamy na osobę, która będzie m.in.:

– dbała, o jakość świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego w gdańskiej Caritas ,

– monitorowała oraz wewnętrznie kontrolowała realizację przez podmioty lecznicze kontraktów zawartych w celu wykonania świadczeń medycznych,

– współpracowała z Narodowym Funduszem Zdrowia w kontekście realizowanych świadczeń medycznych i przygotowywała oferty konkursowe a także uczestniczyła w ew. renegocjacjach,

– dbała o aktualizację danych zawartych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

– nadzorowała obsługę portalu „Świadczeniodawcy” NFZ

– wspierała, ale i nadzorowała pracę kierowników poszczególnych placówek medycznych,

– na bieżąco analizowała akty prawne w zakresie wykonywanej pracy.

Ważne też dla nas jest:

  • Twoje doświadczenie
  • Twoja motywacja i determinacja by osiągnąć wskazany cel.
  • Twoje wykształcenie:  wyższe, mile widziane medyczne.

A jeżeli uznasz, że chcesz z nami podjąć wyzwanie:

– oferujemy Tobie pracę na umowę – najchętniej na etat od zaraz,

– atmosferę życzliwości i wsparcia,

– gwarancję, że nie będziesz się z nami nudzić.

 Kontakt:

Prosimy osoby zainteresowane o przesłanie CV na adres: gdansk@caritas.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 Zadzwonimy do wybranych osób.