„Jest darem Boga dla naszych czasów”, wielkim mistykiem, mistrzynią życia duchowego, prorokiem, który przypomniał biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywa do głoszenia jej światu świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.”

5 października odbył się odpust w  Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Siostry Faustyny w Rumi – Mistrzyni życia duchowego.
Całe jej życie koncentrowało się na konsekwentnym dążeniu do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem i na ofiarnej współpracy z Jezusem w dziele ratowania dusz. Tego dnia również i My- Centrum Pomocowe Caritas z Fromborskiej, uczestniczyliśmy we wspólnej modlitwie oraz uroczystościach odpustowych  z mieszkańcami i pracownikami Centrum Św. Siostry Faustyny, to szczególny czas dla Nich, ponieważ obchodzą również 19 rocznicę powstania placówki. Przez ten okres św. Faustyna pokazuje, wspiera i uczy jak pięknie żyć, jak wzrastać w swoim człowieczeństwie i życiu duchowym, kontemplacji w codzienności, świadczeniu dobra bliźnim. Człowiek doświadczając miłości miłosiernej Boga, dostrzegając tę miłość w konkretach swojego życia, czuje się szczęśliwy i zdolny do kochania miłością bezinteresowną drugiego człowieka, do świadczenia dobra każdemu, także tym, od których ludzka natura ucieka. Człowiek ufający Bogu,zdany na Jego wolę, nie tylko doświadcza miłości i pokoju, jakiego świat dać nie może, ale w sposób niezwykle owocny głosi światu orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka.
Taką prawdę głosiła Św. Siostra Faustyna, pamiętajmy o tym.