Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Caritas Archidiecezji Gdańskiej od 01.11.2008 roku realizuje projekt „My też potrafimy się odnaleźć” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 36 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu gdyńskiego i wejherowskiego. Ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez indywidualne programy zatrudnienia, praktyczną nauką zawodu oraz szkolenia branżowe.Każda osoba niepełnosprawna zaproszona do projektu uczestniczyć będzie w szkoleniach oraz warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowany i doświadczony personel (doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny, trener pracy). Każdy otrzyma indywidualne wsparcie akompaniatora pracy, który odpowiedzialny będzie za kontakty i współpracę z pracodawcami.Dodatkowo w trakcie trwania projektu zapewniamy indywidualne i grupowe wsparcie dla uczestników projektu oraz dla ich rodzin i opiekunów – spotkania ze specjalistami, ekspertami z dziedziny niepełnosprawności, integracji i  zatrudnienia.Kontakt:
Biuro projektu „My też potrafimy się odnaleźć”
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
Tel. 058 340 27 90
fax 058 551 57 46Małgorzata Laga – koordynator projektu
e-mail: mlaga@caritas.plMagdalena Marchlewska – pracownik biura projektu
e-mail: mmarchlewska@caritas.pl