Kolejna grupa uczestników projektu My też potrafimy się odnaleźć wraz z rodzicami wzięła udział w spotkaniu z Dyrektorem Pomorskiego Oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Panem Pawłem Czaplińskim, które odbyło się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rumi. Oprócz zagadnień z zakresu polskiego systemu świadczeń socjalnych wobec osób niepełnosprawnych Pan Dyrektor przekazał informacje na temat ich uprawnień m.in. przejazdy PKS i PKP, karta parkingowa, podatki lokalne, bilety do muzeów, abonament RTV, prawo podatkowe, Poczta Polska, PCPR, PFRON.

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego