W dniu 23.02.2009 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rumi odbyło się grupowe spotkanie uczestników projektu My też potrafimy się odnaleźć, rodziców i kompaniatorów z panem Pawłem Czaplińskim – Dyrektorem Pomorskiego Oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Ponad dwugodzinne spotkanie dotyczyło polskiego systemu świadczeń socjalnych wobec osób niepełnosprawnych. Pan Paweł przybliżył zagadnienia związane z rentą z tytułu niezdolności do pracy, rentą socjalną, rehabilitacją zawodową i społeczną. Uczestnicy otrzymali również informacje dotyczące innych uprawnień osób niepełnosprawnych, wynagrodzeń oraz systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2009 roku.