Zakończyły się kolejne warsztaty wstępne w ramach realizacji projektu My też potrafimy się odnaleźć. Podczas zajęć prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego uczestnicy przygotowywali się do aktywnego poszukiwania pracy. Warsztaty umożliwiły odkrycie ich zasobów, umiejętności, możliwości, predyspozycji, a także ograniczeń. Teraz beneficjenci wkraczają w kolejny etap, jakim jest współpraca z akompaniatorem w zakresie poszukiwania praktyk i zatrudnienia.