Marcowe warsztaty wstępne w ramach realizacji projektu My też potrafimy się odnaleźć dobiegły końca. Na podstawie zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym dla kolejnej grupy uczestników zostały przygotowane Indywidualne Palny Zdobycia Zatrudnienia. Na ich podstawie akompaniatorzy rozpoczynają poszukiwania praktyk i zatrudnienia dla beneficjentów projektu. Powodzenia!

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego