We wtorek wybraliśmy się do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Naszym celem było usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy na temat wojny.
Pomogły Nam w tym trzy bloki składające się na wystawę główną:

,, Droga do wojny” – ukazuje genezę konfliktów,

,, Grozy wojny” – pokazuje losy zwykłych obywateli i ich życie podczas wojny,

,, Długi cień wojny” – opowieść o zakończeniu wojny: upadku Trzeciej Rzeszy, wyzwoleniu Europy i zarazem podporządkowaniu jej dużej części Związkowi Radzieckiemu czy zrzuceniu bomb atomowych na Japonię.