,,Wsiąść do pociągu byle jakiego …” tak się Nam marzyło, jednak nad wszystkim czuwał p. Marcin, a pociąg zawiózł Nas na do Rumi. Odwiedziliśmy tam Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Następny przystanek – Reda, czyli Nasz ulubiony Park Wody!

Dzieło współfinasnowane ze  środków Gminy Sopot i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zdjęcia: A. Kościńska

Tekst: N. Stankiewicz