Druga Szansa, Nasi starsi koledzy, przywieźli Nam dziś piękną choinkę .
Naszym zadaniem było ubranie jej odświętnie i przygotowanie Naszej świetlicy na ten świąteczny czas…

Dzieło współfinasnowane ze środków Gminy Sopot i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zdjęcia/ Tekst: N.Stankiewicz