Caritas Archidiecezji Gdańskiej dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarni Wodnej w Gdańsku zrealizowała zadanie p.n.”Modernizacja systemu ogrzewania w Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie”. Podejmowana inicjatywa wyniknęła, z konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych mieszkanek Domu Samotnej Matki Caritas w Gdańsku Matemblewie wraz z ich dziećmi.

Osiągnięty efekt ekologiczny / redukcja do:

– pyły ogólne0,001

– NO 0,088

– CO 0,025

– CO2 135,296

-EMISJA RÓWNOWAŻNA 0,271