Misterium Męki Pańskiej, przygotowane przez młodzież, wolontariuszy, przyjaciół i wychowawców zgromadzonych przy Młodzieżowej Placówce Wychowawczej z Sopotu oraz Sopockiej Drugiej Szansie. Od wielu lat, blisko 12, młodzież co rok angażuje się, aby przedstawić ostatnie chwile życia Pana Jezusa. Przygotowania do Misterium zaczęły się na początku m-ca marca br. Codzienne próby, przygotowanie kostiumów, zdobycie zbroi, trudna praca z ogniem aby gra była bezpieczna – to wszystko wymaga ciężkiej pracy i przygotowań. Istotą i przesłaniem naszego Misterium jest, aby każdego dnia naśladować Jezusa. W naszym Misterium Jezus walczy, pomimo ogromnej siły zła skierowanej na niego, a która towarzyszyła mu do samego końca… nie ulega jej i wykonuje wolę Swego Ojca. Z ogromnej miłości do człowieka. Ogień, w początkowym momencie trwania Misterium, symbolizuje zło i zapowiedź tego co nadejdzie, zaś zapalone pochodnie symbolizują jedność z Jezusem przez całą Jego mękę, aż do śmierci na krzyżu. Tegoroczne Misterium wystawiliśmy 8 kwietnia o godz. 20:00 na łysej Górze w Sopocie.