W miniony piątek mieliśmy możliwość poznać przyszłą Sekretarz Genaralną Caritas Europa Panią Marię Nayman, która to odwiedzając Caritas Polska spędziła jeden dzień na poznawaniu pracy i działania Caritas naszej diecezji.

Towarzyszyli Jej Ks. Marcin Iżycki -dyrektor Caritas Polska, Ks. Krzysztof Sroka – z-ca dyr. Caritas Polska, Jarosław Biitel – z-ca dyr. Caritas Polska i Pani Anna Pilaszek – koordynator projektów zagranicznych Caritas Polska.

Ks. Janusz Steć – dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej zapoznał naszych gości z pracą i koordynacją wszystkich działań na terenie naszej diecezji w Centrali Caritas w Sopocie. Poznali również problemy i trudności z jakimi się spotykamy w pomocy z potrzebującym i przy koordynacji wolontariatu.

Udając się do Krzywego Koła mogli bezpośrednio zapoznać się ze specyfiką pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla osób Niepełnosprawnych oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. Wizyta rozpoczęła się  od filmu przedstawiającego wszystkie aspekty pracy placówki, czyli to co się dzieje w niej, jakie działania podejmuję się poza nią: wyjazdy, kiermasze, wycieczki , olimpiady itp. Następnie poznając placówkę naocznie mogli zobaczyć różne metody i techniki pracy, np. wikliniarstwo, ceramikę witrażownictwo, fusing , tkactwo itp. Spotkanie z podopiecznymi jak również z terapeutami i instruktorami palcówki owocowało wielką życzliwością, ciepłem oraz humorem. Był też czas na poczęstunek min. plackami ziemniaczanymi przygotowanymi przez podopiecznych z kuchni terapeutycznej. Przy  stole goście pytali: skąd są uczestnicy, jakie mają wykształcenie, jak placówka jest finansowana itp.

Następnie Goście mieli możliwość zapoznania się z życiem codziennym i sposobem opieki w Domu Hospicyjnym Caritas im. Św. Józefa w Sopocie. Porozmawiać z podopiecznymi, personelem oraz wolontariuszami. Mogli również obejrzeć gabinety Poradni Leczenia Bólu znajdującej się w budynku hospicjum.

Pani Sekretarz jak i towarzyszące jej osoby były pod dużym wrażeniem koordynacji tak wielu inicjatyw podejmowanych przez naszą diecezjalną Caritas. Ujęło ją również niesamowite ciepło oraz ogrom serca jaki wkładają w pomoc i opiekę nad potrzebującymi wszyscy pracownicy placówek.

W hospicjum też nastąpiło miłe spotkanie z Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim Ks. Sławojem Leszkiem Głódziem oraz Ks. Bp. Wiesławem Szlachetką – biskupem pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej i Przewodniczącym Komisji Charytatywnej w Episkopacie Polski.

Przed odjazdem Pani Sekretarz zobaczyła Sopockie Molo jak również Katedrę Oliwską wysłuchując jednocześnie krótkiego koncertu organowego.

 

Tekst:

Elżbieta Kacynel- Rendzio

Ks. Tomasz Kosewski

 

Zdj.

Elżbieta Kacynel- Rendzio

Ks. Piotr Brzozowski