5 grudnia w godzinach popołudniowych w naszym Centrum Pomocowym obchodziliśmy wyjątkowe święto. Spotkaliśmy się, by uczcić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1986 roku, w dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umiejętności darują innym.

Podczas spotkania przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia z minionego roku, w których uczestniczyli nasi Wolontariusze. Były to uroczyści związane z obchodami rozmaitych świąt i uroczystości Niektóre z nich bardziej radosne, pełne zabawy i tańca, inne bardziej refleksyjne. Oprócz tego podziękowaliśmy Wolontariuszom za Ich pracę, oddanie i bezinteresowność. Trudno wyobrazić sobie nasze Centrum bez Wolontariuszy. Pomagają Oni niestrudzenie zarówno podczas przygotowań i obchodów rozmaitych uroczystości oraz spotkań z udziałem Seniorów, ale uczestniczą także w codziennych wydarzeniach w naszej placówce. Wolontariusze pomagają Seniorom przy robieniu zakupów, wyjazdach do lekarza, spotykają się z Mieszkańcami, czytają Im książki oraz prasę, wspólnie grają w szachy czy rozwiązują krzyżówki. Pomiędzy wieloma Mieszkańcami i Ich Wolontariuszami nawiązało się wiele serdecznych przyjaźni, które trwają już wiele lat.

Raz jeszcze dziękujemy Wolontariuszom za Ich wielkie serce! Przy tej okazji zapraszamy też do współpracy z nami inne osoby, które chciałaby zostać Wolontariuszami w Naszym Centrum Pomocowym.