Drodzy Diecezjanie,

Przyłączając się do apelu Ojca Świętego Benedykta XVI i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika zwracam się do Was Drodzy Diecezjanie, z prośbą o wsparcie osób cierpiących z powodu utraty bliskich, utraty dachów nad głową.

Ojciec Święty zaapelował o udzielenie szczodrej i skutecznej pomocy mieszkańcom Birmy, których nawiedził cyklon. Na naszą pomoc oczekują setki tysięcy ludzi. Dlatego zwracam się do wiernych Archidiecezji Gdańskiej
o podjęcie tego apelu i przejaw solidarności z poszkodowanymi w wielkiej tragedii. Niech dzień 18 maja będzie dniem prawdziwej pomocy samarytańskiej dla bliźnich w Birmie, dlatego proszę, by we wszystkich kościołach Archidiecezji Gdańskiej w dniu tym przeprowadzono zbiórkę
do puszek. Pozyskane w ten sposób środki, za pośrednictwem Caritas Polska, przekażemy naszym braciom w Birmie.

Bardzo proszę także o modlitwę w intencji ofiar tego kataklizmu.

Dziękuję za okazane przejawy dobra i z serca błogosławię.

Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański