W tygodniu tygodniu jeden z Parafialnych Zespołów Caritas uczestniczących w projekcie „Pomoc sąsiedzka” otrzymał nową lodówkę, która pomoże im w realizacji pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących w parafii – w tym seniorów biorących udział w projekcie. Zakupiony sprzęt to konkretne wsparcie dla działań zespołu. Lodówka zakupiona została z budżetu projektu. Wolontariusze PZC z Oliwy są bardzo wdzięczni za takie wsparcie ich działalności.

Projekt „Pomoc sąsiedzka” realizowany jest we współpracy i dzięki wsparciu finansowemu z Caritas Polska w ramach programu „Senior Caritas”.