Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już po raz siódmy przeprowadziła  konkurs „Lodołamacze”, którego celem jest promowanie pracodawców, którzy kierują się zasadami solidarności społecznej.

 

W konkursie mogą wziąć udział zarówno firmy z otwartego, jak i chronionego rynku pracy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, wyższe uczelnie… Jedynym warunkiem udziału jest zatrudnianie przynajmniej 1 jednej osoby niepełnosprawnej.

 

Konkurs prowadzony jest trzech kategoriach:

– Zakład Pracy Chronionej

– Otwarty Rynek

– Pracodawca Nieprzedsiębiorca

 

W poniedziałek 03 września 2012 r. w siedzibie Rady miasta Gdańska odbył się regionalny finał VII edycji konkursu.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że wśród laureatów nagrody znalazł się Ks. Dyrektor Janusz Steć, który uhonorowany został nagrodą specjalną: LODOŁAMACZ SPECJALNY 2012

 

W uzasadnieniu przyznania nagrody Kapituła stwierdziła:

„Kapituła postanowiła przyznać tytuł LODOŁAMCZA SPECJALNEGO ks. Januszowi Steciowi jako wyraz uznania za jego dotychczasową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. W szczególności zaś za jego zaangażowanie i pracę na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy osób.”

Statuetkę i Dyplom wręczała Ks. Dyrektorowi m.in. Pani Iwona Guzowska – posłanka na Sejm RP.


GRATULUJEMY!!!